FASHION POST

 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)
 • 左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)

左:中村 翼(21) 右:河村 悠里愛(21)

学生(左) 販売(右)


(左)
Tops:古着
Bottoms:古着
Shoes:古着

デート中です!

(右)

Outar:WEGO
Bottoms:WEGO
Shoes:WEGO


Instagram:kutsushitaya_solaria

靴下屋に遊びにきてねー♡

OTHER POST

Prev Next